Zajęcia muzyczne dla dzieci

Pierwsze słyszę

Grupa wiekowa 18 miesięcy – 4 lata

Miejsce zajęć: ul. Siemianowicka 61 (budynek przedzkola nr 29)

Rytmika, umuzykalnienie - przedszkole muzyczne Chorzów

Nie ma dzieci niemuzykalnych

Jeżeli odpowiednio wcześnie o to zadbamy, możemy znacząco wpłynąć na muzykalność naszych pociech. Słyszenia muzyki, reakcji na nią i odczytywania jej nastroju trzeba uczyć możliwie jak najwcześniej. W taki sposób możemy rozwijać wyobraźnię i wrażliwość dziecka, a kreatywne zajęcia muzyczne są katalizatorem rozwoju inteligencji, co zostało wyjątkowo dobrze udokumentowane badaniami naukowymi. Dobrze przygotowany i przemyślany program jest narzędziem, który niewątpliwie bardzo nam w tym pomoże.

Muzowiątka

W Muzowii wychodzimy z założenia, że procesie rozwoju muzycznego dziecka nie ma miejsca na bylejakość. Dlatego przygotowaliśmy bogatą harmonicznie muzykę w rozbudowanych aranżacjach. Podczas zajęć dziecko wraz z najbliższą dla niego osobą (mamą, tatą, babcią…) bawią się gestem, ruchem i słowem przy dźwiękach muzyki jazzowej, rozrywkowej i klasycznej. Zajęcia wpływają na niezwykle ważny element prawidłowego rozwoju dziecka w tym wieku – integrację sensoryczną. Oprócz edukacji muzycznej maluchy zdobywają podzielność uwagi, rozwijają koordynację psychoruchową i prawidłową wymowę.

Zajęcia muzyczne dla dzieci w Chorzowie w szkole muzycznej

Pierwsze słyszę

pln170/ mies.
  • Cena uwzględnia rabat 20 zł za terminową płatność
  • Zajęcia grupowe 45 min raz w tygodniu
  • 36 lekcji w roku (wrzesień – czerwiec)
  • Kalendarz zajęć zgodny z kalendarzem szkolnym
  • Jednorazowa opłata wpisowa 80 zł
  • Program realizowany zgodnie z autorskim podręcznikiem z piosenkami (koszt 90 zł)
  • Zapisy trwają cały rok