Przypominamy, że dni 1 i 11 listopada są dniami wolnymi od zajęć. Dnia 31 października, a także 2 oraz 3 listopada spotykamy się normalnie według planu.