Zajęcia muzyczne dla dzieci

Śpiewam i gram

Grupa wiekowa 4 – 6 lat

Miejsce zajęć: ul. Siemianowicka 61 (budynek przedzkola nr 29)

Rytmika, umuzykalnienie - przedszkole muzyczne Chorzów

Dobry start

Dla rozwoju słuchu muzycznego wiek od 4 – 6 lat jest okresem decydującym, w którym można uformować nawet słuch absolutny. Efektywność dalszego doskonalenia umiejętności i łatwość nauki gry na instrumentach jest ściśle zależna od jakości kształcenia w tym kluczowym okresie. Na szczęście coraz więcej rodziców jest świadomych faktu, że mnogość atrakcji w przedszkolu nie jest w stanie zastąpić specjalistycznej edukacji muzycznej i rozwoju jednego z najważniejszych zmysłów.

Muzowiątka

Śpiew stanowi podstawowy sposób ekspresji muzykalności dzieci w wieku 4 – 6 lat, więc w Muzowii jest go najwięcej, i to w formie świadomej. Zaczynamy uczyć kontroli nad wysokością dźwięku (intonacją), frazowaniem, artykulacją oraz rytmem. Carl Orff, wybitny niemiecki pedagog i muzyk, opracował metodę wychowania muzycznego łączącą śpiew z grą na prostych instrumentach perkusyjnych (czyli na bębenkach, tamburynach, kołatkach, grzechotkach, trójkątach i dzwonkach melodycznych). Ponieważ jest to jedna z najefektywniejszych spośród stosowanych metod, w Muzowii dzieci uczą się poprzez realizację zadań muzycznych na tych instrumentach. Poznają także podstawowe wiadomości o dźwiękach, rytmach i muzyce.

Zajęcia muzyczne dla dzieci w Chorzowie w szkole muzycznej

Śpiewam i gram

pln170/ mies.
  • Cena uwzględnia rabat 20 zł za terminową płatność
  • Zajęcia grupowe 45 min raz w tygodniu
  • 36 lekcji w roku (wrzesień – czerwiec)
  • Kalendarz zajęć zgodny z kalendarzem szkolnym
  • Jednorazowa opłata wpisowa 80 zł
  • Program realizowany zgodnie z autorskim podręcznikiem z piosenkami (koszt 90 zł)
  • Zapisy trwają cały rok